Aanhanger onderhoud

aanhanger onderhoud
 
Wist u dit als ondernemer.
VCA (Veiligheid Certificaat voor Aannemers) die worden verplicht hun aanhanger minimaal jaarlijks te laten controleren
Het onderhoud aan het onderstel is werk voor de vakman. We zetten de controlepunten voor u op een rij.

Chassis
Controleer de dissel en het chassis op beschadigingen en vervorming. Bij roestinwerking de betreffende delen behandelen met roestwerend middel. Trek de diverse chassisbouten af en toe na. De bouten tussen vloer en chassis niet te vast aandraaien. Controleer de werking van het neuswielspindel en de kleminrichting en smeer de spindel. Bij modellen met luchtband de spanning controleren en het rubber nakijken op verouderingsverschijnselen. Vet verder de spindels van de uitdraaisteunen licht in en maak ze gangbaar als ze zwaar draaien.
 
Remsysteem
Het schuifstuk moet geregeld doorgesmeerd worden en de hoes mag niet gescheurd of verhard zijn. Is de koppeling met de hand voor meer dan de helft in het schuifstuk te drukken, dan moeten de remmen gecontroleerd c.q. gesteld worden. De remkabels die van de remstang naar de remtrommel lopen, mogen niet geknikt of beschadigd zijn. Daarnaast kunt u zelf controleren of de losbreekkabel moet worden vervangen. De losbreekkabel mag niet gerafeld zijn.
 
Veersysteem
 
Onder de huidige caravans zitten rubbergeveerde assen en staalgeveerde assen.
 
Rubbergeveerde assen
Deze assen behoeven geen onderhoud. Laat wel elke twee jaar de toestand van de rubbers, de stand van de wielen en wielarmen en de veerweg controleren. Is er sprake van slijtage, dan hoeft dat niet meteen een nieuwe as te betekenen. Het volstaat soms om de rubberveerstrengen te vernieuwen. Voorwaarde is wel dat u er tijdig bij bent en de asdelen niet beschadigd zijn. Een afwijking blijkt bijvoorbeeld uit het overhellen van de caravan naar één kant of het ongelijkmatig afslijten van de band(en).
 
Staalgeveerde assen
Een dergelijke as heeft torsiestaven. De bewegende delen moeten jaarlijks gesmeerd worden om overmatig slijten van de geleidingsbussen te voorkomen. Afwijkingen blijken uit het sterk overhellen van de caravan naar één kant (bij breuk) of het ongelijkmatig slijten van de banden (bij versleten bussen of vervorming).
 
Schokdempers
Een staalgeveerde as heeft schokdempers nodig, omdat een eigen demping ontbreekt. Is het weggedrag wat springerig, laat die dan nakijken. Ook op rubbergeveerde assen komen schokdempers hoe langer hoe meer voor. Ze verbeteren het veer- en weggedrag. Bij het controleren gaat het vooral om de bevestiging en mogelijke vast roesten.
 
Wiellagers
Hierbij gaat het om een juiste afstelling van de wiellagers en overmatige slijtage. Ook wordt gekeken of de lagers nog goed in het vet verpakt zijn.
 
Koppeling
Vet de koppeling in en controleer de koppeling op gangbaarheid en vervorming. Trek de bevestigingsbouten na. Controleer bij een stabilisatorkoppeling de toestand van de remsegmentjes op slijtage. Ze mogen ook niet vervuild of vet zijn.
 
Remvoering
Vaak worden aanhangers overbelast en zijn de remvoeringen te warm geworden en compleet verbrand waar door er geen of zeer slechte remweg is.